Tarihçe

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Fırat Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulunun 23.05.1986 tarih ve 1985-1986 6/90 Sayılı kararı doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulunun 25.03.1987 tarihli toplantısında alınan kararla, 2547 Sayılı kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7’nci maddesi d/2 fıkrası uyarınca kurulan Meslek Yüksekokulu; 1987 yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programını, 1988 yılında ise; İnşaat Programını açmıştır. Üniversitenin kuruluş kanunu ile Üniversite bünyesine dâhil edilmiştir. 2015 yılında Meslek Yüksekokulu; 21.01.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı kanunun 2880 Sayılı kanunla Değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünün Meslek Yüksekokulunun; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması uygun görülmüştür.

Meslek Yüksekokulumuzda toplam 8 bölüm 11 program bulunmaktadır.

  • Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

-Bankacılık ve Sigortacılık Programı

  • Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

– Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

  • Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

– Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

  • Yönetim ve Organizasyon Bölümü

– İşletme Yönetimi Programı

– Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

– Yerel Yönetimler Programı

  • Muhasebe ve Vergi Bölümü

– Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

  • Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

– Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı

– Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı

  • Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

– Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

  • Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

–Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı

Comments are closed