Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Kitabı Çıktı

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından hazırlanan “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar” kitabı Detay Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Öğr. Gör. Bengü Şekeroğlu, editörlüğünü üstlendiği “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar” kitabı hakkında konuştu: “Gelişmiş ülkelerde sosyal ve beşerî bilimlere verilen önem kalkınma ve gelişmişlik düzeyine de etki eden kalkınmanın temel taşı olan nitelikli bireyler, bilgi, birikim ve tecrübelerini bir araya getirip toplumsal fayda ile kalkınma ve gelişmişlik düzeyine katkı sağlıyor. Birey ve toplumun, yeni gelişme ve değişimlere uyum sağlayabilmesi, toplumsal ve kültürel yapının analiz edilerek ihtiyaçların belirlenmesi, geçmiş ve gelecek arasındaki bağın güçlenerek tarihsel olguların görünür kılınması, geleneksel değerlerin korunması farklı disiplinlerde üretilen bilimsel bilginin anlamlı bir şekilde paylaşılması ile mümkün oluyor. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları olarak ortak bir çalışmanın sonucunda hazırladığımız bu yeni kitabın alana anlamlı bir katkı yapmasını umuyorum.”

Akademik alandaki işbirliği ve iletişimin güzel bir örneğini teşkil ediyor

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından yazılan “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar” kitabı, akademik alandaki işbirliği ve iletişimin güzel bir örneğini teşkil ediyor. Farklı disiplinlerden bir araya gelen akademisyenler, küresel değişimlere uyum sağlayabilen, bilginin paylaşımına değer veren, yenilikçi düşünce tarzıyla toplumsal fayda sağlamayı, alanlarına özgü katkılarını akademik literatüre eklemeyi ve yeni araştırmalara fikir vermeyi hedefliyor.

 

Rektörümüz tebriklerini iletti

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özalper ve Öğr. Gör. Bengü Şekeroğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ı makamında ziyaret ederek yeni kitaplarını hediye etti. Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bu güzel ortak çalışmaları için Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özalper ve Öğr. Gör. Bengü Şekeroğlu nezdinde tüm Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personeline tebriklerini iletti.