2020-2021 Bahar Dönemi Mazeret Sınavı Duyurusu

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yarıyıl içi yazılı/sözlü sınavlara mazereti nedeni ile katılamayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin, Muş Alparslan Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’ncu maddesi gereğince aşağıda linki verilen mazeret sınavı dilekçe örneğini eksiksiz bir şekilde doldurup i1.aslan@alparslan.edu.tr mail adresine sınavların bitiminden sonra en geç yedi gün içinde göndermeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Muş Alparslan Üniversitesi Ön lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’ncu maddesi
MADDE 19 – (1) Mazeret sınavı, mazeretleri nedeniyle yarıyıl/yıl içi yazılı veya sözlü sınava
giremeyip, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır.
(2) Sınava giremeyen mazeretli öğrenciler; mazeretlerini bölüm başkanlıklarına, sınavların
bitiminden sonra en geç yedi gün içinde bildirmek zorundadırlar.
(3) Öğrenci, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretli kabul edildiği tarihlerde, sınavlara girse
dahi bu sınavları geçersiz sayılır.
(4) Mazeret sınavları, akademik yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.

Mazeret Sınavı Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız….