Meslek Yüksekokulu Müdürümüzden Yeni Kitap: ‘‘Türkiye-Bulgaristan Siyasi İlişkileri’’

Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özalper’in yeni kitabı raflardaki yerini aldı. ‘‘Türkiye-Bulgaristan Siyasi İlişkileri’’ adını taşıyan kitap Berikan Yayınevi tarafından yayımlandı. 

 

”Türkiye-Bulgaristan Siyasi İlişkileri’’, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde izlediği dış politika çizgilerinin, Balkan coğrafyası ve Bulgaristan özelinde olmak üzere genel hatlarını akademik usuller ile ortaya koymak amacıyla kaleme alındı. Kitap, yaşadığımız yüzyılda dış politikanın öneminin her geçen gün artması sebebiyle, bu alanda tarihin tecrübelerinin ortaya koyulması ve izlenecek dış politikada barış temelli bir siyasetin elzem olduğunun fark edilmesi gibi bir misyonu da taşıyor.

 

1000’in üzerinde belge tahlil edildi

 

Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özalper, uzun bir çalışma sürecinin ardından yayımlanan eser hakkında şöyle konuştu: ‘‘Uzun ve yorucu bir süreçten sonra yayımlanan kitapta ana malzeme olarak Cumhuriyet Tarihi için çok önemli olan Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı Arşivi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivine ait 1000’in üzerinde belge tahlil edildi ve bu belgelerin yaklaşık 1/3’ü kullanıldı. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri ve dönemin ulusal basınında çıkan gazeteleri gibi birinci elden kaynak niteliği taşıyan belgeler de kitaba dâhil edilerek, çalışılan dönemin bütün yönleri ortaya konuldu. Eserin akademik camiaya, tarih yazımına ve literatüre katkı sunmasını temenni ederim.’’