Meslek Yüksekokulumuz “Sosyal Hizmet Programı” ile Güçleniyor

Akademik kalitesini yeni açtığı bölüm ve programlarla her geçen gün yükselten Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde “Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü” ve “Sosyal Hizmet Programı” açılması Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi.

 

Sosyal Hizmet Programı

 

Sosyal açıdan insanların rol değişimi ve gelişimine katkı sağlayan, toplumsal gelişimi arttırmak adına sosyal bütünleşmeyi, bireyin güçlendirilmesini ve özgürleşmesini destekleyen uygulama temelli akademik bir disiplin ve çalışma alanıdır. Toplumu oluşturan en temel unsur olan bireyden başlayarak ailelerden topluluklara kadar herkesi kapsayan bir uzmanlık alanıdır.  Sosyal Hizmet Programı insanların hayatları boyunca çeşitli boyutlarda yaşayacakları ve hayatlarını olumsuz etkileyecek toplumsal sorunlarına sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alarak çözüm önerileri geliştiren ve çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere hizmet sunmak isteyen sosyal çalışmacılar yetiştirmektedir.

 

Sosyal Hizmetin Amacı

Sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, halk sağlığı, toplum gelişimi, hukuk ve ekonomi gibi sosyal bilimler alanlarında değerlendirmeler yapmak. Sosyal ve kişisel sorunları çözmek için müdahaleler geliştirip, uygulayarak toplumsal değişime fayda sağlamaktır. Programı tamamlayan öğrenciler, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilmektedirler.

 

Meslek Yüksekokulumuz Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özalper, yeni açılan Sosyal Hizmet Programı ile ilgili olarak, “Günümüz şartlarında önemli bir ihtiyaç olan Sosyal Hizmet Programı yüksekokulumuz bünyesinde kısa zamanda öğrencilerini kabul edecek.” dedi. Programa devam edecek öğrencilerin öğrenimleri boyunca alanının temel ilkelerini ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayarak alanında uzman bireyler olarak yetişeceklerine vurgu yaptı. Programda kamu yönetimi, psikoloji, sosyoloji, davranış bilimleri, sosyal güvenlik, sosyal politika gibi ders ve konulara yer verileceğine değinen Özalper mezunların sosyal hizmet konusunda faaliyet gösteren Devlet Planlama Teşkilatı,Aile Araştırma Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çocuk Mahkemeleri ve Hastanelerde çalışma alanı bulabileceklerini dile getirdi. Özalper “ Bölüm ve programın açılması sürecinde desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen ve bu bölümün kazanımında çok büyük emeği olan Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a teşekkür ediyor, bölümün akademik hayata ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi