Öğretim Görevlimiz KOVİD-19 Çalışmaları Konferansında Bildiri Sundu

Öğretim görevlimiz, 28 ülkeden bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla online olarak gerçekleştirilen “Uluslararası KOVİD-19 Çalışmaları Konferansı”na katılarak bildiri sundu. Kongrede ekonomiden sağlık bilimlerine, siyasetten mühendisliğe kadar pek çok bilim dalında yürütülen KOVİD-19 çalışmaları konuşuldu.

 

Meslek Yüksekokulumuz Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Bengü Şekeroğlu, 28 ülkeden bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla online olarak gerçekleştirilen Uluslararası KOVİD-19 Çalışmaları Konferansına katılarak “Effects of Covid-19 Pandemis on Residential and Construction Sector“ başlıklı bir bildiri sundu. Dünyanın en geniş kapsamlı ilk KOVİD-19  konferansı olarak kayıtlara geçen konferansta ekonomiden sağlık bilimlerine, siyasetten mühendisliğe kadar pek çok bilim dalında yürütülen KOVİD-19 çalışmaları konuşuldu.

 

KOVİD-19’un inşaat sektörüne olan etkilerini ele aldı

 

KOVİD-19‘un konut ve inşaat sektöründe yarattığı etki ve sonuçları ele alarak sektörel sorunları, beklentileri; pandeminin sektörde yaratacağı değişim ve dönüşümleri inceleyen Öğr. Gör. Şekeroğlu, şunları söyledi:

 

Tüm dünyayı kısa sürede ve beklenmedik şekilde etkisi altına alan KOVİD-19 salgını, toplum sağlığıyla birlikte küresel ekonomiyi ve sosyo-kültürel yapıyı da etkiledi. Salgına bağlı olarak ekonomik kriz, daha önce yaşanmış olan krizlerin tamamından farklı bir özellik sergileyerek hem arz hem de talep tarafını durdurdu. Kısa sürede pandemiye dönüşen bu salgın diğer sektörler gibi küresel olarak inşaat ve konut sektörünü de etkileyerek önemli değişim ve dönüşümlere neden oldu.“

 

“Türkiye ekonomisinin büyüme trendi geleneksel olarak inşaat ve gayrimenkul piyasası üzerine oturuyor. İnşaat sektörü, etkileşim içinde olduğu 200’den fazla alt sektör ile birlikte ekonomide lokomotif role sahip. Hiçbir ekonomik faaliyetin bu kadar çok, doğrudan ya da dolaylı etki doğurma gücü olmadığı, sektördeki tutarların büyüklüğü, kredi oranları, güven endeksi ve arz-talep dengesinin sektörün dinamikleri olduğu dikkate alındığında özellikle gelişmekte olan ülkeler için inşaat sektörünün vazgeçilmez bir değerde olduğu görülüyor. Sektörün yurt içinde özellikle konut, kamu yatırım programı ve kamu-özel iş birliği projeleri aracılığıyla ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleriyle ülkeye sağladığı katma değer, ekonomik canlılığa katkı sağlıyor. İnşaat sektörünün dünya genelinde kabul gören en önemli alt kırılımı, gerek hane halkı tarafından bir yatırım aracı olarak görülmesi gerekse de beslediği alt sektörler sebebiyle konut sektörüdür. Diğer yandan, konut sahipliği toplumsal açıdan da büyük öneme sahip bir olgudur. Konut sektörü bir ekonomideki aktörler için tasarruf ve servet biriktirme aracı olmasının yanı sıra diğer sektörlerle olan etkileşimi nedeniyle kalkınmada önemli bir yere sahip.“

 

“Avro Bölgesi sektörel daralmaya neden oldu”

 

“Pandemi sürecinde inşaat ve konut sektörü boşalan şantiyelerden kaynaklı özellikle Amerika, Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya’da olumsuz etkilendi. Avro Bölgesi İnşaat Sektörü Toplam Aktivite Endeksi Nisan ayında rekor düşük seviyeye gerileyerek sektörel daralmaya neden oldu. Bu daralmada özellikle İtalya ve Fransa başı çekti. Almanya’da bu düşüş yavaş ama belirgin düzeyde gerçekleşti. İngiltere’de inşaat sektörü, birçok inşaat firmasının şantiyelerini kapatmasının etkisiyle 20 yılı aşkın sürenin en kötü çöküşünü kaydederek 2008 finansal krizindeki düzeyin altına indi.  ABD’de ise inşaat sektörü işsizlik oranı yükseldi ve konut satış oranlarında önemli düşüş yaşandı. Tedarik zincirinde aksamalar da büyük sıkıntılara yol açarak sektörde işlerin yavaşlamasına, durmasına ve istihdam kaybına yol açtı.  Ayrıca inşaat projelerinde  yaşanan gecikmeler, operasyonel ve finansal sıkıntılara da sebebiyet verdi. Bu süreçte sözleşme ve proje iptali de sektörü zor durumda bıraktı. Salgının ilk haftalarında tüketicinin önemli ölçüde azalan konut talebi, sürecin kontrol altına alınmasında uygulanan tedbirler ve konut sektörüne yönelik düzenlemelerle tekrar yükselişe geçti.  Pandemi sürecinde yayılma hızını azaltmak ve kontrol altına almak için uygulanan tedbirler kapsamında insanların konutlarında kalması, konutlarda karantina uygulamaları, birçok meslek dalından bireylerin konutlarını ofis olarak kullanmaları tüketicilerin konut ve konuttaki yaşam alanları ile konut çevresi tercihlerini ve konuta bakış açılarını etkiledi.“

 

“İnşaat sektörü büyük potansiyel barındırıyor”

 

“Sonuç olarak konut ve inşaat sektörü, içinden geçtiği zorlu döneme rağmen orta-uzun vadede büyük potansiyel barındırıyor. Lojistik ve depolama, hastane, medikal ofisler ve laboratuvar gibi alanlara yönelik projeler inşaat sektörüne canlılık kazandıracaktır. İlerleyen dönemlerde şirket birleşmelerinin ve satın alma işlemlerinin görülebileceği, şantiyelerde yeni düzenlemelerle  daha az temas sağlayan teknolojilere yer verilmesi de öngörülüyor. Sektörün pandemi sürecindenden etkilenme düzeyi, pandemiminin seyrine,  sektöre ilişkin mevzuat düzenlemelerine, istihdamda sağlanacak gelişmelere, arz-talep dengesine ve maliyetlere bağlı olacak.“