Öğr. Gör. Nihat DEMİR Uluslararası II. Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi (SOSCON) 2 Adet Bildiri Sundu.

Öğr. Gör. Nihat DEMİR 26-27 Nisan 2019 tarihlerinde Elazığ’da Uluslararası II. Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresinde (SOSCON) “İşletmelerde verimlilik artışı için kaliteli boş zaman programlama anahtarları” isimli 2 adet bildiri sunmuştur.